RSS 2.0

Юннатівському руху в Україні - 95
Категорія: Публікація сайту / Біологія / Екологія / Природознавство | Автор: Dryzhal | Переглядів: 400
Дата: 22-01-2020, 15:50
Юннатівському руху в Україні - 95 Юннатівському руху в Україні - 95 Юннатівському руху в Україні - 95 Юннатівському руху в Україні - 95 Юннатівському руху в Україні - 95 Юннатівському руху в Україні - 95
ЮННАТИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

(30400 м. Шепетівка, вул. Степана Бандери, 59. тел. (0-3840) 4-79-38. http://tsentum.ucoz.ua/ е-mail: zhentum@gmail.com)

Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді - сьогодні один із найкращих комунальних профільних закладів позашкільної освіти в державі, а його творчо працюючі педагоги - носії передового педагогічного досвіду еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління у контексті українського патріотизму і євроінтеграціїУкраїни.

Юннатівський заклад створений 22 грудня 2005 року після перейменування міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, що був організований в м. Шепетівці в 1992 році шляхом реорганізації міської станції юннатів, яка діяла тут з 1 вересня 1986 року.

Перший директор - Василь Володимирович Лешкевич, який очолював міську СЮН в 1986-1987 роках, його наступником став Анатолій Миколайович Кондратюк (1987 - 1989 рр.), якого змінила на цій посаді Любов Володимирівна Новіцька (1989 - 2002 рр.).

З 25 січня 2002 року директором Шепетівського МЕНЦУМ, згодом перейменованого в МЦЕНТУМ, призначена Тетяна Леонідівна Манійчук, котрапрацювала тут з 1991 року методистом, і очоливши закладвміло налагодила творчу роботу педагогічного колективу й дитячих еколого-натуралістичних об’єднаньіочолює йогов нинішній час.За досягнуті результати в управлінській діяльності, здобутки закладу та вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти України, організацію навчальної, науково-методичної, науково-дослідної роботи Т.Л. Манійчук нагороджена нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти України» (2005 р.). Також на її рахунку ряд інших галузевих почесних відзнакі нагород різного ґатунку за вміле й ефективне керівництво закладом, сумлінну працю тавагомий особистий внесок у розвиток позашкільної освіти нашого краю.

В 1998 році за сприяння міського голови Валентина Самковича Грищука шепетівські натуралісти отримали, а в наступні роки - відремонтували і раціонально пристосували для своїх потреб будинок колишнього дитсадка № 12 «Орля» із загальною площею приміщень 983,1 кв. метрів та земельною ділянкою 0,92 га, де й нинірозміщуєтьсяїх заклад і навчально-дослідні ділянки, на яких проводяться практичні дослідницькі роботи юннатів.

Тут обладнано 8 профільних кабінетів за напрямами гурткової роботи: кабінети екології, плетіння з верби, природи і фантазії, кінології, орнітології, акваріумістики, квітникарства, писанкарства, створено виставкові зали з акваріумістики та орнітології, куточок живої природи, зовнішній вольєр для утримання декоративних птахів. Крім цього, діє 3 паспортизованих музеї(музей народних промислів України, музей кімнатних рослинта етнографічний музей), на базі яких з дітьми шкільного віку й учнівською молоддю міста і району проводяться тематичні екскурсії, виховні заходи, семінари, пошукова та дослідницько-експериментальна робота, майстер-класи з різних напрямів діяльності закладу для місцевих педагогів.

Педколективом та юннатами МЦЕНТУМ обладнано кінологічний майданчик для проведення практичних занять гуртків «Юні кінологи» і «Юний хендлер», міських та обласних виставок і показових виступів собак, майстер-класів з хендлінгу, підготовки собак-терапевтів для роботи за програмою «Аніматерапія - лікування душі та тіла».

За підтримки місцевих лісівників та з метою пропаганди охорони природи, збереження довкілля й формування екологічної свідомості в учнівської молоді і населення міста на території закладу створено дендрологічний парк «Шепетівський», де розміщується 5 видів Червонокнижних рослин і колекції хвойних та близько 100 видів декоративних дерев і кущів. У 2013 році обласна рада включила дендропарк до заповідного фонду Хмельниччини.

Учнівська навчально-дослідна земельна ділянка МЦЕНТУМ має відділки польових, овочевих, плодово-ягідних культур, квітково-декоративний, колекційний, селекційно-генетичний, виробничий, дендрологічний, зоолого-тваринницький, де на належному рівні організована навчальна, дослідницька і природоохоронна діяльність вихованців.

За результатами участі у Всеукраїнському конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок шепетівські натуралісти неодноразово нагороджувались грамотами, а в 2017 та 2018 роках - Дипломом за ІІ місце, у 2019 році –Дипломом за ІІІ місце у фіналі конкурсу.

Навчальний процес в дитячих творчих еколого-натуралістичних об’єднаннях забезпечують 10 педпрацівників з вищою педагогічною освітою, чотирьом з яких за результатами атестації присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист» (О.М. Беляєва, О.І. Коленчук,Г.В.Семенишина,І.М.Чумак).

В 2019-2020 навчальному році в Шепетівському МЦЕНТУМ охоплено гуртковою роботою 515 учнів закладів освіти міста,для яких організовано32 гуртки за 25 напрямами:«Абетка природи», «Школа юного акваріуміста», «Фітотерапія», «Цікавий тераріум», «Любителі декоративних тварин», «Юні ентомологи», «Юні кінологи», «Юний хендлер», «Валеологія з елементами аніматерапії», «Екотворчість», «Писанкарство», «Флористика», «Юні майстри народних ремесел», «Плетіння з верби», «Екосвіт», «Екознайка», «За гуманне ставлення до тварин», «Фотонатуралісти»,«Екологія і фен-шуй», «Декоративне птахівництво», «Світ птахів».

Для задоволення інтересів та запитів учнівської молоді педагогами розроблені навчальні програми гуртків, які протягом декількох років проходили апробацію в закладі. Навчальна програма «Основи кінології» (автор О.М.Беляєва) після апробації отримала відповідне схвалення науково-методичної комісії МОН України і у 2020 році увійшла у Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

Відповідно до вимог чинного законодавства у галузі освіти і завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні, діяльність педагогічного колективу Шепетівського МЦЕНТУМ спрямована на вирішення проблеми соціальної інтеграції, створення належних умов для інтелектуального, творчого розвитку та формування еколого-етичної культури особистості, забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти всім категоріяммісцевих дітей, задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей.

З метою забезпечення у літній канікулярний період необхідних умов для змістовного відпочинку й оздоровлення вихованців, формування у них навичок здорового способу життя, творчого та духовного розвитку особистості, впродовж багатьох років педагогами-натуралістами на базі МЦЕНТУМ організовується дитячий комплексний профільний табір відпочинку й оздоровлення з денним перебуванням «Екос», яким щорічно охоплюються 40-45 гуртківців і учнів зі шкіл міста.

В рамках співпраці з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради, з метою залучення батьків і членів родин до навчально-виховного процесу й пропаганди екологічних знань та практичної природоохоронної діяльності в закладі діє програма «Родинний дім», а для забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти дітей з обмеженими фізичними можливостями - соціальний проект «Аніматерапія - лікування душі та тіла». Педагоги закладу налагодили співпрацю з Шепетівським центром реабілітації дітей з інвалідністю, в рамках якої для вихованців центру проводяться виховні заходи та тематичні кінологічні виступи.

На базі МЦЕНТУМ діє молодіжна громадська кінологічна організація «Фенікс», активісти якої спільно з гуртківцями беруть участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних кінологічних виставках, проектах, за результатами яких мають колекцію кубків та медалей переможців, регулярно організовують тематичні семінари-практикуми для місцевого населення, що сприяє широкому залученню учнівської і студентської молоді міста до вирішення екологічних проблем.

У 2013 році Національним ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України вивчався й узагальнювався досвід роботи педагогів закладу за темою «Формування еколого-етичної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу засобами етології та біоетики», що був схвалений його педагогічною радою, а МЦЕНТУМ - отримав спеціальний сертифікат за впровадження досвіду.

З травня 2014 року дирекцією й педагогами-натуралістами закладу організовано науково-методичне співробітництво з лабораторією діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України в рамках експериментального педагогічного майданчика на базі МЦЕНТУМ. Протягом 2014- 2017 років на його базі проводилась дослідно-експериментальна робота з проблеми «Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму» відповідно до укладеної угоди з Інститутом проблем виховання Національної АПН України.

Результатом співпраці в рамках цього науково-освітнього проекту стала розробка начальних програм, методичних посібників, проведення спільних методичних заходів на базі закладу, а19 квітня 2017 року відбулася презентація шепетівськими педагогами результатів проведеної дослідно-експериментальної роботи під час виставки й засідання тематичного круглого столу в Національній АПН України «Позашкільна освіта: стан, виклики, перспективи» (див. детальніше за посиланням: http://visnyk.hoippo.km.ua/…/1965-naturalsti-hmelnichchini-…).

Досягнення науково-педагогічної співпраці й індивідуальної інноваційної творчості педагогів-натуралістівзакладу регулярно презентуються на фахових конкурсах, виставках та отримують високі результати участі й оцінку їх організаторів.

Протягом чотирьох років Шепетівський МЦЕНТУМ успішно презентував свою діяльність на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні», за що нагороджений почесними дипломами її організаторів - МОН і НАПН України.

Під час виставки у 2011 році заклад презентував свою діяльність у номінації «Духовний розвиток молоді та фізичне вдосконалення - як необхідна складова виховання та освіти» в рамках співпраці з Шепетівським міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Також шепетівські натуралісти проводили для учасників Виставки тематичні семінари: «Відродження гуртків соціальної допомоги» і «Розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами» та презентували методичні розробки, в яких висвітлювався їх власний досвід роботи з цього напрямку.

В 2012 році заклад був учасникомМіжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні»,а після проведених тематичних презентацій творчої діяльності і напрацювань педагогів - нагороджений бронзовою медаллю організаторів Виставки МОН та НАПН Українив номінації «Розвиток навчання та виховання дітей з особливими потребами».

Педагоги закладу неодноразово нагороджувались грамотами і листами подяк Національного ЕНЦУМ МОН України, Хмельницького ОЕНЦУМ, почесними грамотами управління освіти і науки Хмельницької ОДА та МОН Україниза їх сумлінну творчу працю і вагомі особисті внески в екологічне виховання підростаючого покоління. Їх вихованці також не лише активні учасники, а й неодноразові переможці різноманітних міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних природоохоронних конкурсів,екологічних та патріотичних акцій, за що отримали чимало заслужених нагород від їх організаторів(див. за посиланням: http://visnyk.hoippo.km.ua/…/3557-shepetvsk-yunnati-gdno-pr…).

З 24 по 27 червня 2019 року вихованці гуртків Шепетівського МЦЕНТУМ вдруге поспіль гідно представляли школярів і юннатів Хмельницької області на Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій, що проходив на базі Національного ЕНЦУМ МОН України в м.Києві. Таку можливість вони отримали за здобуту ними перемогу у Всеукраїнській еколого-патріотичній грі «Паросток».

З 17 по 20 червня 2019 року четверо лідерів осередку ДЕП, вихованці гуртка «Декоративне птахівництво», взяли участь у зборі лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент», що проводився у м. Києві, де змістовно презентували свою роботу й були відзначені грамотами Національного ЕНЦУММОН України.

В 2012 році директор Шепетівського МЦЕНТУМ Т.Л.Манійчук, а в 2014 році - керівник гуртків О.М.Беляєва, стали переможцями Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у своїх номінаціях і були відзначені почесними грамотами МОН України та спеціальною відзнакою «Ніка».

У 2012 і 2014 роках, представляючи інноваційні напрацювання й результати роботи дирекції і педколективу закладу, йогокерівник виборола перше місце за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі-огляді соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів, в 2013 році - здобула перше місце у номінації «Реклама досягнень позашкільного навчального закладу» Позашкільних педагогічних читань-виставки видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, а третє місце їй дісталося вжеу Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю.

У 2012 році за перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» заклад відзначений Дипломом управління освіти і науки Хмельницької ОДА.

В 2013 році Шепетівський МЦЕНТУМ було занесено на міську Дошку Пошани за вагомий внесок колективу в суспільно-культурне життя міста.

В тому ж році Департамент екології і природних ресурсів Хмельницької ОДА нагородив педколектив закладу Грамотою за вагомий внесок у розвиток природознавчої, дослідницької та природоохоронної роботи учнівської молоді регіону, залучення її до охорони навколишнього середовища, а в 2014 році - Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА відзначив педколектив Почесною грамотою за його вагомий внесок у розвиток профільної позашкільної освіти і юннатівського руху Хмельниччини.

В 2013 та 2015 роках колектив шепетівських педагогів-натуралістів нагороджено Грамотою Національного ЕНЦУМ МОН України за І місце у Всеукраїнському конкурсі соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів, а у 2014 році - за їх сумлінну працю та вагомий внесок в розвиток екологічної освіти і виховання, формування екологічної культури підростаючого покоління.

Протягом багатьох років Шепетівський МЦЕНТУМ є активним і результативним учасником Всеукраїнського відкритого рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників».В 2013, 2015,2017 та2018 роках заклад ставав його абсолютним переможцем у категорії «Позашкільні заклади міського підпорядкування» та був нагороджений Дипломом абсолютного переможця Рейтингу і спеціальною відзнакою «Флагман позашкільної освіти України».

У 2019 році керівник закладу Т.Л. Манійчук стала переможцем ХІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, на якому успішно презентувала досвід роботи дирекції та педагогічного колективу щодо організації навчання і виховання дітей з особливими потребами.

Сьогодні в Шепетівскому МЦЕНТУМ раціонально застосовуються сучасні методики адміністративної діяльності, інтерактивні методи проведення управлінських заходів, науково-педагогічні методи виховного впливу на дитячий колектив та окремо взятіособистості, налагоджується результативна взаємодія між усіма учасниками педагогічного процесу в контексті розвиткудитячої еколого-натуралістичної творчості й дослідництва,екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури дітей шкільного віку і учнівської молоді краю, а шепетівські педагоги-натуралісти впевнено утримують здобуті позиції на ниві освіти.

За матеріалами Хмельницького ОЕНЦУМ.


Поважний гостю, Ви знаходитесь на сайті як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або ж зайти на сайт під своїм логіном.

Схожі новини:
 • Натуралісти Хмельниччини знову серед переможців Всеукраїнського рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників України»
 • Юннати Хмельниччини знову лідирують у Золотій когорті позашкільників України
 • Натуралісти Хмельниччини - у Золотій когорті позашкільників України
 • ЮННАТИ І ШКОЛЯРІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ - СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ «ПАРОСТОК»
 • Юннатівському руху в Україні - 90. ШЕПЕТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
 • МЕНЮ сайту

  Головна сторінка
  Акція "Маки пам'яті"
  Електронна версія "Майбуття"
  Журнал "Педагогічний вісник"
  Нам повідомляють
  Інформаційні повідомлення
  Вчимося жити разом (ВЖР)
  Всеукраїнський соціальний проект "КОЛОСОК"
  Творча скарбничка
  Науково-методичні праці працівників ХОІППО
  Бібліотечна справа
  Виставки бібліотеки ХОІППО
  Літні мовні табори
  Англійська мова
  Німецька мова
  Польська мова
  Астрономія
  Біологія
  Всесвітня історія
  Географія
  Дошкільна освіта
  Екологія
  Економіка
  Етика
  Інформатика (програмування) та ІКТ
  Історія України
  Креслення
  Математика
  Художньо-естетична освіта
  Здоров'язберігаючі технології
  Початкова освіта (1-4 кл)
  Правознавство
  Природознавство
  Психологія
  Педагогіка
  Російська мова
  Світова література
  Трудове навчання
  Українська мова та література
  Фізика
  Фізична культура
  Французька мова
  Хімія
  Художня культура
  Управління освітою
  Виховна робота
  Інклюзивна освіта, ПМПК (індивідуальне навчання)
  Тарас Шевченко - 200!

  Для збільшення розміру тексту натисніть одночасно кнопки "CTRL" та "+" на клавіатурі


  Панель керування

  Логін
  Пароль

  Календар

  «    Жовтень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

  Голосування


  Наша адреса:


  29027, м. Хмельницький
  вул. Озерна, 14,
  каб 101 (1 поврех)
  E-mail:
  hoippo@ukr.net
  visnykhm@i.ua
  majbuttya@gmail.com